Ons RSIN nummer is: 009899741

Onze stichting stelt zich ten doel het in standhouden en exploiteren van een (of meer) gebouw(en) in de gemeente Lingewaard ten behoeve van een verantwoorde ontplooiing van het gemeenschapsleven alhier. Wij beogen niet het behalen van winst.

Bestuurssamenstelling:

Martin van den Bergh : voorzitter
Joke Wiltink : penningmeester
John Barten : secretaris
Kees van de Laarschot :

bestuurder

 

Er is nog een vacature voor een bestuurder.


Wij werken 100% met vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen.

Onder het kopje gebruikers staat een veelvoud van verenigingen en gebruikers die een enorme diversiteit aan activiteiten organiseren.